Reaalajalise kõnetuvastuse server

Sellest lehest

See leht kirjeldab TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika- kõnetehnoloogia labori reaalajalise kõnetuvastuse serverit ja tema kasutamist.

Server

Server on mõeldud lühikeste (max. u 20-sekundiliste) eestikeelsete kõnelõikude tuvastamiseks.

Serveri lähtekood on BSD litsentsi alusel saadaval siin.

Server põhineb ise paljudel vaba tarkvara komponentidel, mille litsentse tuleks serveri kasutamisel arvestada. Olulisemad tehnoloogiad, mida serveri juures on kasutatud:

Rakendused

Hetkel saab serverit kasutada kahe Android-platvormile loodud rakendusega:

Available in Android Market

Mõlemad rakendused on tasuta ja avatud lähtekoodiga.

Serveri kasutamine Java rakendustes

Serverit on lihtne kasutada läbi spetsiaalse teegi, mis on tasuta ja koos lähtekoodiga saadaval siin.

Serveri kasutamine muudes rakendustes

Serveri kasutamine on väga lihtne ka “otse”, ilma vaheteegita. Järgnevalt demonstreerime, kuidas serverit kasutada Linuxi käsurealt.

Näide 1: raw formaadis heli

Lindista mikrofoniga üks lühike lause, kasutades raw formaati, 16 kB, mono kodeeringut (vajuta Ctrl-C, kui oled lõpetanud):

arecord --format=S16_LE --file-type raw --channels 1 --rate 16000 > lause1.raw

Nüüd, saada lause serverisse tuvastamisele (kasutades programmi curl, saadaval kõikide Linuxite repositoriumites):

curl -X POST --data-binary @lause1.raw \
 -H "Content-Type: audio/x-raw-int; rate=16000" \
 http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize?nbest=1

Server genereerib vastuse JSON formaadis:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "utterance": "see on esimene lause"
  }
 ],
 "id": "4d00ffd9b1a101940bb3ed88c6b6300d"
}

Näide 2: ogg formaadis heli

Server tunneb ka formaate flac, ogg, mpeg, wav. Päringu Content-Type väli peaks sel juhul olema vastavalt audio/x-flac, application/ogg, audio/mpeg või audio/x-wav.

Salvestame ogg formaadis lause (selleks peaks olema installeeritud pakett SoX):

rec -r 16000 lause2.ogg

Saadame serverisse, kasutades PUT päringut:

curl -T lause2.ogg -H "Content-Type: application/ogg" "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize?nbest=1"

Väljund:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "utterance": "see on teine lause"
  }
 ],
 "id": "dfd8ed3a028d1e70e4233f500e21c027"
}

Näide 3: mitu tuvastushüpoteesi

Parameeter nbest=1 ütles eelmises päringus serverile, et meid huvitab ainult üks tulemus. Vaikimisi annab server viis kõige tõenäolisemat tuvastushüpoteesi, hüpoteesi tõenäosuse järjekorras:

curl -X POST --data-binary @lause1.raw \
 -H "Content-Type: audio/x-raw-int; rate=16000" \
 http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize

Tulemus:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "utterance": "see on esimene lause"
  },
  {
   "utterance": "see on esimene lause on"
  },
  {
   "utterance": "see on esimene lausa"
  },
  {
   "utterance": "see on mu esimene lause"
  },
  {
   "utterance": "see on esimene laose"
  }
 ],
 "id": "61c78c7271026153b83f39a514dc0c41"
}

Näide 4: JSGF grammatika kasutamine

Vaikimisi kasutab server statistilist keelemudelit, mis üritab leida õige tuvastushüpoteesi kõikvõimalike eestikeelsete lausete hulgast. Mõnikord on aga kasulik võimalike lausete hulka piirata reeglipõhise grammatikaga. Server lubab grammatikaid defineerida kahes formaadis: JSGF ja GF.

Näiteks allolev JSGF formaadis grammatika aktsepteerib muu hulgas selliseid lauseid:

mine edasi

liigu kaks meetrit tagasi

liigu üks meeter edasi

keera paremale

Grammatika:

#JSGF V1.0;
 
grammar robot;
  
public <command> = <liigu> | <keera>;
<liigu> = (liigu | mine ) [ ( üks meeter ) | ( (kaks | kolm | neli | viis ) meetrit ) ] (edasi | tagasi );
<keera> = (keera | pööra) [ paremale | vasakule ];

Grammatika kasutamiseks peab selle kõigepealt laadima kusagile internetiserverisse, kus ta oleks kõikjalt kättessadav (näiteks Dropboxi public folder). Antud juhul on grammatika siin.

Seejärel tuleb kõnetuvastusserverile öelda, et ta grammatika alla laeks:

curl "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/fetch-lm?url=http://www.phon.ioc.ee/~tanela/tmp/robot.jsgf"

Lindistame seejärel testlause (näiteks “liigu üks meeter edasi”, Ctrl-C kui valmis):

rec -r 16000 liigu_1m_edasi.ogg

Grammatika abil tuvastamiseks tuleb päringule lisada parameeter lm=http://www.phon.ioc.ee/~tanela/tmp/robot.jsgf:

curl -T liigu_1m_edasi.ogg \
 -H "Content-Type: application/ogg" \
 "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize?nbest=1&lm=http://www.phon.ioc.ee/~tanela/tmp/robot.jsgf"

Vastus:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "utterance": "liigu \u00fcks meeter edasi"
  }
 ],
 "id": "c858c89badc3597ca8ec7f10985b71de"
}

NB! JSGF formaadis grammatikad peaksid olema UTF-8 kodeeringus. Serveri vastus on ka UTF-8 kodeeringus, nagu JSON standard ette näeb.

Näide 5: GF formaadis grammatika kasutamine (edasijõudnutele)

GF on grammatikaformalism, mis lubab muu hulgas ühele abstraktsele grammatikale luua mitu implementatsiooni erinevates keeltes. Näiteks, abstraktne grammatika võib olla mõeldud roboti juhtimiseks, tema implementatsioon eesti keeles defineerib, kuidas robotit eesti keeles juhtida, ning teine implementatsioon “masinkeeles” defineerib roboti poolt arusaadava süntaksi.

Palju eestikeelse implementatsiooniga GF grammatikaid leiab siit.

Nagu JSGF puhul, tuleb ka GF grammatika serverisse laadida, kasutades GF binaarset formaati (PGF). Antud juhul tuleb ka spetsifitseerida, millist grammatikaimplementatsiooni server kõnetuvastuseks kasutama peaks, kasutades parameetrit lang:

curl "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/fetch-lm?url=http://kaljurand.github.com/Grammars/grammars/pgf/Go.pgf&lang=Est"

Salvestame jälle testlause (näiteks “mine neli meetrit edasi”):

rec -r 16000 mine_4m_edasi.ogg

Tuvastamiseks tuleb näidata serverile, milline on soovitav väljundkeel (parameetriga output-lang=App):

curl -T mine_4m_edasi.ogg \
 -H "Content-Type: application/ogg"\
 "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize?nbest=1&lm=http://kaljurand.github.com/Grammars/grammars/pgf/Go.pgf&output-lang=App"

Vastus:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "linearizations": [
    {
     "lang": "App",
     "output": "4 m >"
    }
   ],
   "utterance": "mine neli meetrit edasi"
  }
 ],
 "id": "e2f3067d69ea22c75dc4b0073f23ff38"
}

Vastuses on nüüd iga hüpoteesi juures väli linearizations, mis annab sisendi “linearisatsiooni” (ehk tõlke) väljundkeeles. Antud grammatika puhul on linearisatsioon väljundkeeles “4 m >”, mida on robotil võib-olla lihtsam parsida, kui eestikeelset käsklust.

Kui PGF failis on grammatikaimplementatsioone rohkem, võib korraga küsida väljundit mitmes keeles:

curl -T mine_4m_edasi.ogg \
 -H "Content-Type: application/ogg" \
 "http://bark.phon.ioc.ee/speech-api/v1/recognize?nbest=1&lm=http://kaljurand.github.com/Grammars/grammars/pgf/Go.pgf&output-lang=App,Eng,Est"

Väljund:

{
 "status": 0,
 "hypotheses": [
  {
   "linearizations": [
    {
     "lang": "App",
     "output": "4 m >"
    },
    {
     "lang": "Eng",
     "output": "go four meters forward"
    },
    {
     "lang": "Est",
     "output": "mine neli meetrit edasi"
    }
   ],
   "utterance": "mine neli meetrit edasi"
  }
 ],
 "id": "d9abdbc2a7669752059ad544d3ba14f7"
}

Korduma kippuvad küsimused

Kas server salvestab mu kõnet?

Jah. Üldjuhul neid salvestusi küll keegi ei kuula, aga pisteliselt võidakse salvestusi kuulata ja käsitsi transkribeerida tuvastuskvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks.

Tuvastuskvaliteet on väga halb!

Jah. Parima kvaliteedi saab suu lähedal oleva mikrofoni kasutamisel. Loodetavasti tulevikus kvaliteet paraneb, kui saame juba serverisse saadetud salvestusi kasutada mudelite parandamiseks (vt eelmine küsimus).

Kas ma võin serverit piiramatult tasuta kasutada?

Mitte päris. Hetkel võib ühelt IP-lt teha tunnis kuni 100 ja päevas kuni 200 tuvastuspäringut. Tulevikus võivad need limiidid muutuda (see sõltub teenuse populaarsusest ja meie serveripargi arengust).

Mis mõttes see tasuta on?

Tehnoloogia on välja töötatud riikliku programmi “Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” raames, seega on maksumaksja juba selle eest maksnud. Riiklik programm ei pane küll meile kohustust sellist serverit piiramatult hallata, sellepärast võivad tulevikus kasutustingimused muutuda, serveri tarkvara aga jääb alatiseks tasuta, kui ei teki mingeid muid seniarvestamata asjaolusid.

OK, aga kas ma võin siis sellise tuvastustarkava enda serverisse installeerida?

Jah. Serveri tarkvara on saadaval siin, eesti keele akustilise ja statistilise keelemudeli ning liitsõnade rekonstrueerimismudeli saamiseks palume kontakteeruda. Mudelid ei ole päris “vabad”, s.t. nendele kehtivad teatud kasutuspiirangud (näiteks ei või neid levitada).

Kas iOS (Windows Phone 7, Blackberry, Meego) rakendus ka tuleb?

Hetkel pole plaanis. Samas on server avatud kõikidele rakendustele, seega võib sellise rakenduse implementeerida keegi kolmas.

Kontakt

Tanel Alumäe: tanel.alumae@phon.ioc.ee