Autosegmenteerija 2.0

Kasutamine käsurealt

Autosegmenteerijat on suhteliselt lihtne kasutada käsurealt. Selleks tuleb programmi curl abil helifail ja tekst saata POST päringu abil serverisse, umbes nii:

curl --fail --insecure  -F "wav=@test.wav" -F "txt=@test.txt" https://bark.phon.ioc.ee/autosegment2/run > test.TextGrid
    

Siin test.wav ja test.txt on sisendfailid ja tulemusena (eeldusel, et segmenteerimine oli edukas) genereeritakse test.TextGrid. Kui segmenteerimine ebaõnnestus, on väljundfaili suurus 0, samuti on protsessi staatuse kood ($?) nullist erinev.

Võtit --fail kasutatakse curli käsureal selleks, et segmenteerimise ebaõnnestumise korral curl tagastakse nullist erineva veakoodi. Võti --insecure on kasutusel seetõttu, et curl ei tunne millegipärast meie serveri SSL sertifikaati.

Käsureafunktsionaalsuse abil on võimalik päris lihtsalt näiteks terve kataloogitäie jagu faile ära segmenteerida. Eelduseks on see, et igale wav-failile vastab sama nimega txt-fail. Siis saab .TextGrid failise saamiseks kasutada allolevat käsurida (eeldusel, et kasutatakse bash shelli, s.t. Linuxit või midagi sarnast). See tuleks käivitada selles kataloogis, kus failid asuvad.

for f in *.wav; do \
  b=`basename $f .wav`; \
  curl --insecure  -F "wav=@$b.wav" -F "txt=@$b.txt" https://bark.phon.ioc.ee/autosegment2/run > $b.TextGrid; \
done