Sellel veebilehel saab kõnetuvastuse abil dikteerida eestikeelset teksti. Veebibrauser saadab reaalajaliselt kõne TTÜ Küberneetika Instituudi serverisse, kus see muudetakse tekstiks ning saadetakse brauserisse tagasi.

Dikteerimine töötab hetkel Google Chrome'i suhteliselt värske versiooniga (Windows, Mac, Linux, Android). Töötab ka Firefox värske versioon (testitud versiooniga 31). Leht peaks aadressiriba all küsima luba mikrofoni kasutamiseks, see luba tuleks siis anda, vastasel juhul dikteerimine ei tööta.

Parima tulemuse saamiseks tuleks dikteerida selge häälega ja mõõdukas tempos (umbes nagu raadiodiktor). Sõnade vahel pause ei pea tegema. Dikteerida saab ka kirjavahemärke (",.!?:;") ja reavahetusi (ütle "uus rida").

Mikrofon initsialiseerimata


Hetkel on serveris dikteerimiseks 0 vaba slotti.

Dikteeritud kõnet võidakse kasutada kõnetuvastussüsteemi parandamiseks. Dikteeritud kõnet ega tuvastatud teksti ei jagata kolmandatele osapooltele.