Sissejuhatus

Selle veebilehe abil saab kõnetuvastuvastustehnoloogia abil dikteerida eestikeelset teksti.

Rakendus on valminud riikliku programmi Eesti Keeletehnoloogia (2011-2017) projekti Kõnetuvastus raames TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboris. Rakenduse loojad on Tanel Alumäe (serveritarkvara, kõnetuvastus) ja Kaarel Kaljurand (serveriga suhtlev Javascripti moodul).

Tehnoloogia

TECHNOLOGY_LONG